Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm nào sau đây không biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió

Điểm nào sau đây không biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm nào sau đây không biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa của sông ngòi nước ta ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Giải chi tiết:

Từ khóa “không”

Trong các nhận điịnh, nhận định C. Hướng chủ yếu là tây bắc – đông nam không biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

Biểu hiện tính nhiệt đới ẩm gió mùa:

+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

+ Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa:

+ Chế độ nước theo mùa.

Chọn C

Ý kiến của bạn