Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm nổi bật của nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang trong C

Điểm nổi bật của nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang trong C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm nổi bật của nghệ thuật khởi nghĩa vũ trang trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là sự kết hợp:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về nghệ thuật tiến hành khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám để phân tích các phương án để chọn đáp án đúng.

Giải chi tiết:

A chọn vì trong Cách mạng tháng Tám có sự kết hợp rất đặc biệt giữa lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang trong đó lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định còn lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt, xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị để đưa cách mạng đến thành công.

B loại vì lực lượng vũ trang ba thứ quân bào gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Trong đó, bộ đội chủ lực được xây dựng trong thời kì Cách mạng tháng Tám còn bộ đội địa phương và dân quân tự vệ được xây dựng trong giai đoạn 1946 – 1954.

C loại vì thời kì này chưa tiến hành chiến tranh cách mạng. Thời kì chiến tranh cách mạng ở Việt Nam diễn ra trong giai đoạn sau khi giành độc lập năm 1945 đến năm 1975.

D loại vì ta kết hợp đấu tranh chính trị và quân sự tùy vào từng địa điểm, ví dụ ở Hà Nội ta đấu tranh chính trị với các hình thức mít tinh, biểu tình có vũ trang tự vệ hỗ trợ,…

Chọn A

Ý kiến của bạn