Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện áp tức thời u= 200cos( 100πt + 2π/3 ) V . Trong thời gi

Điện áp tức thời u= 200cos( 100πt + 2π/3 ) V . Trong thời gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện áp tức thời u= 200cos( 100πt + 2π/3 ) V . Trong thời gian 0,05s kể từ thời điểm ban đầu . Số lần điện áp u= 150V

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn