Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện áp xoay chiều có tần số góc ω và hai đầu tụ điện c

Điện áp xoay chiều có tần số góc ω và hai đầu tụ điện c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện áp xoay chiều có tần số góc ω và hai đầu tụ điện có điện dung C. Dung kháng của tụ điện


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dung kháng của tụ là ({Z_C} = frac{1}{{omega C}})

Giải chi tiết:

Dung kháng của tụ là ({Z_C} = frac{1}{{omega C}})

Chọn D.

Ý kiến của bạn