Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu một đoạn mạch là u=220√2c

Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu một đoạn mạch là u=220√2c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu một đoạn mạch là u=220√2cos(100πt + π/3) (V) (t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn