Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền cách nói theo yêu cầu của bài tậpa Mượn bạn cái th

Điền cách nói theo yêu cầu của bài tậpa Mượn bạn cái th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền cách nói theo yêu cầu của bài tập.

a. Mượn bạn cái thước kẻ:

- Cách nói thiếu lịch sự

- Cách nói lịch sự

b. Mượn thầy cô giáo một cuốn sách.

- Cách nói thiếu lịch sự

- Cách nói lịch sự

c. Hỏi đường một người lớn tuổi.

- Cách nói thiếu lịch sự

- Cách nói lịch sự

 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Giữa phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

Giải chi tiết:

a. Mượn bạn cái thước kẻ:

- Cách nói thiếu lịch sự: Đưa thước kẻ đây.

- Cách nói lịch sự: Nam ơi, làm ơn cho tớ mượn thước kẻ với.

b. Mượn thầy cô giáo một cuốn sách.

- Cách nói thiếu lịch sự: Thầy đưa em mượn quyển sách.

- Cách nói lịch sự: Thầy cho em mượn quyển sách với ạ.

c. Hỏi đường một người lớn tuổi.

- Cách nói thiếu lịch sự: Đến đường Nguyễn Tuân đi thế nào?

- Cách nói lịch sự: Cụ ơi, cho con hỏi đến đường Nguyễn Tuân thì đi thế nào ạ?

Ý kiến của bạn