Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền dấu phẩy thích hợp vào đoạn văn saua Con ong xanh

Điền dấu phẩy thích hợp vào đoạn văn saua Con ong xanh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền dấu phẩy thích hợp vào đoạn văn sau:

a. Con ong xanh biếc to bằng quả ớt nhỡ lướt nhanh những cặp chân dài và mảnh trên nền đất. Nó dừng lại ngước đầu lên mình nhún nhảy rung rinh giơ hai chân trước vuốt râu rồi lại bay lên đậu xuống thoăn thoắt rà khắp mảnh vườn. Nó đi dọc đi ngang sục sạo tìm kiếm.

b. Khi mới nhú lộc bàng màu hung nâu.Chỉ vài ba ngày sau nó chuyển sang màu xanh nõn chúm chím như những búp hoa.

 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài  Dấu phẩy.

Giải chi tiết:

a. Con ong xanh biếc, to bằng quả ớt nhỡ, lướt nhanh những cặp chân dài và mảnh trên nền đất. Nó dừng lại, ngước đầu lên, mình nhún nhảy rung rinh, giơ hai chân trước vuốt râu rồi lại bay lên, đậu xuống thoăn thoắt rà khắp mảnh vườn. Nó đi dọc đi ngang, sục sạo, tìm kiếm.

b. Khi mới nhú, lộc bàng màu hung nâu.Chỉ vài ba ngày sau, nó chuyển sang màu xanh nõn, chúm chím như những búp hoa.

Ý kiến của bạn