Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền “iu hoặc “uyu vào chỗ trống cho thích hợpa N… kéob

Điền “iu hoặc “uyu vào chỗ trống cho thích hợpa N… kéob

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền “iu” hoặc “uyu” vào chỗ trống cho thích hợp.

a. N…. kéo.

b. Ngã kh….

c. Khúc kh….

d. Cái đ…..


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ phân biệt ch/tr.

Giải chi tiết:

a. Níu kéo.

b. Ngã Khuỵu.

c. Khúc khuỷu.

d. Cái địu.

Ý kiến của bạn