Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện năng được tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn

Điện năng được tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện năng được tải từ nơi phát đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn chỉ có điện trở thuần, độ giảm thế trên dây bằng 5% điện áp hiệu dụng nơi phát điện. Để giảm hao phí trên đường dây 4 lần (công suất tiêu thụ vẫn không đổi, coi điện áp nơi tiêu thụ luôn cùng pha với dòng điện) thì phải nâng điện áp hiệu dụng nơi phát lên


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn