Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuấ

Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện năng được truyền từ nơi phát đến một xưởng sản xuất bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là (90% ). Ban đầu xửng sản xuất này có (90) máy hoạt động, vì muốn mở rộng quy mô sản suất nên xưởng đã nhập về thêm một số máy. Hiệu suất truyền tải lúc sau (khi có thêm các máy mới cũng hoạt động) là (80% ). Coi hao phí điện năng chi do tỏa nhiệt trên đường dây, công suất tiêu thụ điện của các máy hoạt động (kể cả các máy mới nhập về) đều như nhau và hệ số công suất trong các trường hợp đều bằng (1). Nếu giữ nguyên điện áp nơi phát thì số máy hoạt động đã được nhập về thêm là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công suất hao phí khi truyền tải: ({P_{hp}} = dfrac{{{P^2}R}}{{{U^2}}})


Hiệu suất truyền tải: (H = dfrac{{{P_1}}}{P} = dfrac{{P - {P_{hp}}}}{P})

Giải chi tiết:

Gọi công cuất của 1 máy là ({P_0})

Hiệu suất truyền tải lúc đầu là:

(begin{array}{l}{H_1} = dfrac{{{P_1} - {P_{hp1}}}}{{{P_1}}} = 0,9 Rightarrow dfrac{{90{P_0}}}{{{P_1}}} = dfrac{{{P_1} - {P_{hp1}}}}{{{P_1}}} = 0,9\ Rightarrow left{ begin{array}{l}{P_0} = 0,01{P_1},,left( 1 right)\{P_{hp1}} = dfrac{{{P_1}^2R}}{{{U^2}}} = 0,1{P_1},,left( 2 right)end{array} right.end{array})

Hiệu suất truyền tải lúc sau là:

(begin{array}{l}{H_2} = dfrac{{{P_2} - {P_{hp2}}}}{{{P_2}}} = 0,8 Rightarrow dfrac{{left( {90 + n} right).{P_0}}}{{{P_2}}} = dfrac{{{P_2} - {P_{hp2}}}}{{{P_2}}} = 0,8\ Rightarrow left{ begin{array}{l}left( {90 + n} right){P_0} = 0,8{P_2},,left( 3 right)\{P_{hp2}} = dfrac{{{P_2}^2R}}{{{U^2}}} = 0,2{P_2},,left( 4 right)end{array} right.end{array})

Chia (4) và (2) ta có: (dfrac{{{P_2}}}{{{P_1}}} = 2)

Chia (3) và (1) ta có:

(dfrac{{90 + n}}{1} = dfrac{{0,8{P_2}}}{{0,01{P_1}}} Rightarrow 90 + n = 160 Rightarrow n = 70)

Chọn A.

Ý kiến của bạn