Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điện phân 150 ml dung dịch AgNO31M với điện cực t

Điện phân 150 ml dung dịch AgNO31M với điện cực t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân 150 ml dung dịch AgNO31M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí Z. Cho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nFe=0,225mol; nAgNO3=0,15mol.

3Fe+8HNO3→3Fe(NO3)2 thực ra lên Fe3+ nhưng sắt còn dư p/ư kéo về sắt II nên chỉ tạo muối sắt II. Ta viết luôn thành sắt II cho gọn.

Fe+2AgNO3→2Ag.

Gọi số mol Ag sinh ra là x, HNO3 là y→x+y=0,15(1)

Fe còn lại là 0,225-x/2-3y/8 => 80x-21y=1,9(2)

Giải hệ (1), (2) được x=0,05; y=0,1→ne(trao đổi)=0,1=→t=3600=1h

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn