Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân 200 ml một dung dịch chứa 2 muối là Cu(NO<sub>3</s

Điện phân 200 ml một dung dịch chứa 2 muối là Cu(NO<sub>3</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân 200 ml một dung dịch chứa 2 muối là Cu(NO3)2,  AgNO3 với cường độ dòng điện là 0,804A đến khi bọt khí bắt đầu thoát ra ở cực âm thì mất thời gian là 2 giờ, khi đó khối lượng của cực âm tăng thêm 4,2 gam. Nồng độ mol của Cu(NO3)2 trong dung dịch ban đầu là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Catot(-) :

Cu2+ + 2e -> Cu

Ag+ + 1e -> Ag

,ne = It/nF = 2nCu + nAg = 0,06 mol

,mcatot tăng = mCu + mAg = 64nCu + 108nAg = 4,2g

=> nCu = nCu2+ = 0,015 mol

=> CM(Cu2+) = 0,075M

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn