Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân 400 m dung dịch CuSO<sub>4</sub> 0,5M điện cực trơ

Điện phân 400 m dung dịch CuSO<sub>4</sub> 0,5M điện cực trơ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân 400 m dung dịch CuSO4 0,5M điện cực trơ cho đến khí ở catot xuất hiện 6,4g kim loại thì thể tích khí thu được (dktc) là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Catot : Cu2+ + 2e  Cu

Anot : 2H2O  4H+ + O2 + 4e

Bảo toàn e : 2nCu = 4nO2 => nO2 = 0,05 mol

=> VO2 = 1,12 lit

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn