Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuC

Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuC

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch thu được sau điện phân có khả năng hoà tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có:

CuCl2---> Cu + Cl2 

0,05      0,05 

2NaCl + 2H2O ---> 2NaOH + Cl2 + H2 

0,25 0,125 

H2O ---> H2 + 1/2 O2 

để dd sau pư hoà tan nhôm ----> xảy ra phản ứng 2, pư 1 xảy ra hoàn toàn Giả sử trong 3860s chưa xảy ra pư 3 

n(Cl2) =( 5*3860)/(2*96500) = 0,1( mol) Nếu NaCl đã pư hết thì tổng n(Cl2)= 0,05 + 0,125 = 0,175 > 0,1 ( xem pt) 

-----> NaCl chưa hết ----> chưa có 3 

n (Cl2) ở pt 2 = 0,1 - 0,05 = 0,05 (mol) 

n(NaOH) = 0,1 (mol) 

H2O + Al + NaOH ---->NaAlO2 + 3/2H2 

0,1 0,1 

---> m = 2,7 (g)

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn