Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl

Điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân có màng ngăn 500ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,1M và NaCl 0,5M (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) với cường độ dòng điện 5A trong 3860 giây. Dung dịch  thu được sau điên phân có khả năng hòa tan m gam Al. Giá trị lớn nhất của m là?

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số mol CuCl2 = 0,05; nNaCl = 0,25

Khối lượng Cl2 =  =7,1 g =>số mol Cl2 = 0,1 mol

CuCl2  → Cu + Cl2 (1)

0,05→                0,05

2NaCl + 2H2O → 2NaOH  + H2 + Cl2  (2)

                           0,1               (0,1-0,05)

Al + NaOH + H2O  → NaAlO2 + 3/2 H2   (3)

0,1                               0,1

Khối lượng Al max = 0,1.27=2,7 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn