Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân dd chứa HCl, CuCl<sub>2</sub>, NaCl, điện cực trơ,

Điện phân dd chứa HCl, CuCl<sub>2</sub>, NaCl, điện cực trơ,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân dd chứa HCl, CuCl2, NaCl, điện cực trơ, màng ngăn đến khi hết cả 3 chất. Kết luận nào không đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn