Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí ở đktc thoát ra ở naot sau 9650 giây điện phân là?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng định luật Faraday:

m =  .n=∑nelectron nhường hoặc nhận

=>∑nelectron nhường hoặc nhận  …

2Cl-1  → Cl20 + 2e

0,12      0,06     0,12

2H2O-2  → O20 + 2H+ + 4e

                0,02             (0,2-0,12)

=>V = (0,06+0,02).22,4=1,792 lít

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn