Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl3 (điện c

Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl3 (điện c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân dung dịch chứa HCl, NaCl, FeCl3 (điện cực trơ, có màng ngăn). Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự biến thiên pH của dung dịch theo thời gian (bỏ qua sự thuỷ phân của muối)?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn