Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau m

Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau một thời gian thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và có pH = 12. Vậy:           


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn