Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân dung dịch CuSO<sub>4</sub> có anot bằng đồng , dòn

Điện phân dung dịch CuSO<sub>4</sub> có anot bằng đồng , dòn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân dung dịch CuSO4 có anot bằng đồng , dòng điện có I = 1,34A trong 15 phút , Sau điện phân khối lượng 2 điện cực thay đổi như thế nào:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Do ở hiện tượng dương cực tan thì kim loại ở Anot tan bao nhiêu sẽ chuyển sang bám vào Catot bấy nhiêu, Lại có ne trao đổi = 0,125 mol

=> nCu tan  = 0,0625 mol

=> mthay đổi = 0,4g

=> Catot sẽ tăng 0,4 gam và anot sẽ giảm 0,4 gam về khối lượng

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn