Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân dung dịch CuSO<sub>4</sub>  có anot bằng đồng và đ

Điện phân dung dịch CuSO<sub>4</sub>  có anot bằng đồng và đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân dung dịch CuSO4  có anot bằng đồng và điện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng than chì đều có đặc điểm chung là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Điểm chung là :

Ở catot xảy ra sự khử : Cu2+ + 2e  Cu

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn