Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện phân dung dịch CuSO<sub>4</sub> với điện cực trơ, cường

Điện phân dung dịch CuSO<sub>4</sub> với điện cực trơ, cường

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, cường độ dòng 5A. Khi ở anot có 4g khí oxi bay ra thì ngưng. Điều nào sau đây luôn đúng ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn