Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được :

Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ ở catot thu được :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn