Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền số thích hợp vào ô trống 20                   16 1

Điền số thích hợp vào ô trống 20                   16 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền số thích hợp vào ô trống:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Ta thấy: (25:5 = 5), lấy tử số của phân số (frac{4}{5}) nhân với 5, ta được số cần tìm điền vào ô trống. 

Giải chi tiết:

Ta có: 

Chọn A.

Ý kiến của bạn