Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện thế hoạt động xuất hiện khi tế bào bị kích thích v

Điện thế hoạt động xuất hiện khi tế bào bị kích thích v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện thế hoạt động xuất hiện khi tế bào bị kích thích với


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Điện thế hoạt động xuất hiện khi tế bào bị kích thích với cường độ đạt ngưỡng.

Chọn C

Ý kiến của bạn