Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Diễn thế sinh thái nguyên sinh có các đặc điểm 1- Bắt đầu t

Diễn thế sinh thái nguyên sinh có các đặc điểm 1- Bắt đầu t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Diễn thế sinh thái nguyên sinh có các đặc điểm

1- Bắt đầu từ một môi trường chưa có sinh vật

2-Được biến đổi tuần tự qua các quần xã trung gian

3-Quá trình diễn thế gắn liền với sự phá hoại của môi trường

4-Kết quả cuối cùng là tạo ra quần xã cực đỉnh

Phương án dung là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Diễn thể sinh thái nguyên sinh có các đặc điểm : 1,2,4

Đap án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn