Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Diện tích đất nhiễm phèn, mặn của Đồng bằng sông Cửu Long hằ

Diện tích đất nhiễm phèn, mặn của Đồng bằng sông Cửu Long hằ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Diện tích đất nhiễm phèn, mặn của Đồng bằng sông Cửu Long hằng năm khoảng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn