Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Diện tích phần tô đậm của hình bên là   344cm^2      12

Diện tích phần tô đậm của hình bên là   344cm^2      12

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Diện tích phần tô đậm của hình bên là: 

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính diện tích hình vuông cạnh 4cm. Sau đó tính diện tích hình tròn có đường kính 4cm, rồi lấy diện tích hình vuông trừ đi diện tích của hình tròn ta được diện tích của phần tô đậm).

Giải chi tiết:

Diện tích hình vuông có cạnh 4cm là:

(4 times 4 = 16left( {c{m^2}} right))

Diện tích hình tròn có đường kính 4cm là:

(left( {4:2} right) times left( {4:2} right) times 3,14 = 12,56,left( {c{m^2}} right))

Diện tích phần tô đậm của hình đã cho là:

(16 - 12,56 = 3,44,left( {c{m^2}} right))

Đáp số: (3,44,c{m^2}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn