Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Diện tích tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chiế

Diện tích tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chiế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Diện tích tự nhiên của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm diện tích tự nhiên cả nước?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn