Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các c

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu theo mẫu Ai là gì? sau đây:

a) Mẹ em là ........................

b) Lớp trưởng lớp em là .............................. 

c) Người dạy dỗ và chăm sóc em rất tận tình từ năm lớp 1 là ....................


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài ôn tập kiểu câu Ai là gì?

Giải chi tiết:

a. Mẹ em là người mà em yêu quý nhất.

b. Lớp trưởng lớp em là một cầu thủ đá bóng giỏi của trường.

c. Người dạy dỗ và chăm sóc em rất tận tình từ năm lớp 1 là cô giáo Lê Thị Huyền Trang.

Ý kiến của bạn