Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điệp từ chớm thu được nhắc nhiều lần trong bài nhằm nhấ

Điệp từ chớm thu được nhắc nhiều lần trong bài nhằm nhấ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điệp từ chớm thu được nhắc nhiều lần trong bài nhằm nhấn mạnh điều gì?

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và phân tích.

Giải chi tiết:

Mùa thu có nhiều vẻ đẹp và gợi nhiều cảm xúc.

Chọn B.

Ý kiến của bạn