Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dietitians urge people to eat a banana a day to get pot

Dietitians urge people to eat a banana a day to get pot

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dietitians urge people to eat a banana a day to get potassium enough in their diet.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Trật tự từ

Giải chi tiết:

adj + enough: đủ như thế nào

enough + N: đủ cái gì

“potassium” (kali) là danh từ

Sửa: “potassium enough” => “enough potassium”

Tạm dịch: Các nhà dinh dưỡng khuyến khích mọi người ăn một quả chuối mỗi ngày để nạp đủ lượng kali trong bữa ăn của họ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn