Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều em tâm đắc nhất qua văn bản trên là gì Vì sao

Điều em tâm đắc nhất qua văn bản trên là gì Vì sao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều em tâm đắc nhất qua văn bản trên là gì? Vì sao?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

Gợi ý:

Chia để vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân trong cuộc sống

Ý kiến của bạn