Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều gì chứng tỏ từ tháng 91930 trở đi phong trào cách

Điều gì chứng tỏ từ tháng 91930 trở đi phong trào cách

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều gì chứng tỏ từ tháng 9/1930 trở đi phong trào cách mạng 1930-1931 phát triển đạt đỉnh cao?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích, chứng minh.

Giải chi tiết:

- Đáp án B loại vì trong phong trào này thì liên minh công-nông mới bước đầu được hình thành.

- Đáp án C loại vì phong trào 1930 -1931 chưa giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Đáp án D loại vì phong trào phát triển đỉnh cao ở Nghệ An và Hà Tĩnh với việc sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và thành lập Xô viết.

Chọn: A

Ý kiến của bạn