Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điều gì là đúng đối với các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự

Điều gì là đúng đối với các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều gì là đúng đối với các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên?

Chúng đều là các nhân tố tiến hóa.
Chúng đều là các quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên.
Chúng đều dẫn đến sự thích nghi.
Chúng đều làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

Câu trả lời đúng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều đúng với yếu tố ngẫu  nhiên và chọn lọc tự nhiên là : (1) và (4)

Đáp án D

2 chỉ đúng với yếu tố ngẫu nhiên

3 chỉ đúng với chọn lọc tự nhiên

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn