Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điều gì là đúng với các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen? (

Điều gì là đúng với các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen? (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều gì là đúng với các yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen?

(1) Chúng đều là các nhân tố tiến hóa.

(2) Chúng đều là quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên.

(3) Chúng luôn dẫn đến sự thích nghi.

(4) Chúng đều làm phong phú vốn gen của quần thể.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(1) đúng vì chúng đều là các nhân tố tiến hóa.

(2) đúng vì chúng đều là quá trình hoàn toàn ngẫu nhiên.

(3) sai vì chỉ có chọn lọc tự nhiên mới luôn dẫn đến sự thích nghi.

(4) sai vì yếu tố ngẫu và di cư làm nghèo vốn gen của quần thể.

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn