Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều gì sẽ xảy ra nếu gen điều hòa của Operon Lac ở vi khuẩn

Điều gì sẽ xảy ra nếu gen điều hòa của Operon Lac ở vi khuẩn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều gì sẽ xảy ra nếu gen điều hòa của Operon Lac ở vi khuẩn bị đột biến tạo thành sản phẩm có cấu hình không gian bất thường


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nếu như gen điều hòa của Operon Lac ở vi khuẩn bị đột biến tạo thành sản phẩm bất thường thì sẽ dẫn đến protein ức chế bị đột biến →Không liên kết được với vùng vận hành .

Vì vậy operon Lac sẽ hoạt động ở mọi loại môi trường ngay cả khi môi trường không có lactozo

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn