Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều hòa hoạt dộng của gen chính là :

Điều hòa hoạt dộng của gen chính là :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều hòa hoạt dộng của gen chính là :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều hòa hoạt động của gen chính là sự điều hòa lượng sản phẩm mà gen tạo ra

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn