Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều hòa hoạt động của gen ở cấp độ sau dị

Điều hòa hoạt động của gen ở cấp độ sau dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều hòa hoạt động của gen ở cấp độ sau dịch mã là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều hòa hoạt động của gen ở cấp độ sau dịch mã là: loại bỏ prôtêin chưa cần.

Đáp án A

B và D là điều hòa trước dịch mã

C là điều hòa trước phiên mã

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn