Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ diễn ra chủ yế

Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ diễn ra chủ yế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ diễn ra chủ yếu ở giai đoạn


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều hoà hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ diễn ra chủ yếu ở giai đoạn phiên mãĐáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn