Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều khác nhau giữa Liên Xô và các nước đế quốc thời kì 1945

Điều khác nhau giữa Liên Xô và các nước đế quốc thời kì 1945

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều khác nhau giữa Liên Xô và các nước đế quốc thời kì 1945-1975?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chính sách đối ngoại là điểm khác biệt giữa Liên Xô và các nước đế quốc thời kì 1945 – 1973.

-         Liên Xô: thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.

-         Mỹ: thực hiện “Chiến lược toàn cầu” tham vọng bá chủ thế giới (Mĩ đối lập với Liên Xô về mục tiêu và chiến lược).

-         Tây Âu: quay trở lại xâm lược các thuộc địa cũ.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn