Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều khẳng định nào dưới đây về liên kết gen và hoán vị gen

Điều khẳng định nào dưới đây về liên kết gen và hoán vị gen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều khẳng định nào dưới đây về liên kết gen và hoán vị gen là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phát biểu đúng là A

Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn