Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều khẳng định nào sau đây là sai Hạt nhân nguyên tử đ

Điều khẳng định nào sau đây là sai Hạt nhân nguyên tử đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều khẳng định nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp chương 1.

Giải chi tiết:

A sai, hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các hạt proton và nơtron.

B đúng, do nguyên tử trung hòa về điện.

C đúng.

D đúng.

Đáp án A

Ý kiến của bạn