Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động

  


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn