Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều kiện để có dòng điện là:

Điều kiện để có dòng điện là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều kiện để có dòng điện là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện để có dòng điện là cần duy trì một hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn