Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều kiện nào sau đây của vùng biển nước ta thuận lợi để phá

Điều kiện nào sau đây của vùng biển nước ta thuận lợi để phá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều kiện nào sau đây của vùng biển nước ta thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn