Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân li độc lập

Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân li độc lập

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân li độc lập là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân li độc lập là các gen cần nằm trên các NST tương đồng khác nhau 

Sự phân li các NST ở thế hệ lai như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của các giao tử khi thụ tinh là đặc trung chung của các quy luật Menden

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn