Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân ly độc lậ

 Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân ly độc lậ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân ly độc lập?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Để các gen phân li độc lập thì các gen cần nằm trên các NST khác nhau Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn