Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều kiện thuận lợi phát triển du lịch biển - đảo ở nước ta

Điều kiện thuận lợi phát triển du lịch biển - đảo ở nước ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều kiện thuận lợi phát triển du lịch biển - đảo ở nước ta là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn