Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của tính

Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của tính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của tính trạng lặn do gen nằm trên NST giới tính X quy định:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tỷ lệ kiểu hình của phép lai thuần giống phép lai nghịch có ở di truyền gen trên NST thường.

Ở gen trên NST giới tính thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở phép lai thuận khác với phép lai  nghịch  và tỉ lệ phân li kiểu hình ở hai giới không bằng nhau

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn